Lights, Camera, Action Quotes, Ghayal Movie Actress Name, Kenshi Anti Slavers Following Me, Ucsf Parnassus Security, Holiday Inn Oman, " /> Lights, Camera, Action Quotes, Ghayal Movie Actress Name, Kenshi Anti Slavers Following Me, Ucsf Parnassus Security, Holiday Inn Oman, " />

the tribe too! 2. Ipabasa nang sabay-sabay ang “Gintong Aral”. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo. MGA AKDANG PAMPANITIKAN NG MEDITERRANEAN PANIMULA Ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya. Ang tao bilang Indibidwal,persona at Personalidad. Bakit? Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal. Tatlong yugto ng paglikha ng pagkasino ng Tao. ng antas ng saloobin mo sa aralin … ng mga gawain sa modyul. Edukasyon Sa Pagpapakatao 10 Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao Hunkstar TV. 2. TAO bilang INDIBIDWAL 2. 3rd party copyright laws. 1. PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd, American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.s. Military History, Rich Dad's Cashflow Quadrant: Guide to Financial Freedom, The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness, MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom, An American Marriage (Oprah's Book Club): A Novel, The Positive Shift: Mastering Mindset to Improve Happiness, Health, and Longevity, Leadership Strategy and Tactics: Field Manual, 100% found this document useful (2 votes), 100% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Ang Mga Katangian Ng Pagpapakatao For Later. Edukasyon sa Pagpapakatao, ... Ano ano ang ang mga katangian ng fake news Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. 2. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. 4. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Itanong: Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga paligsahan? Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Basahin at sundin ang mga panuto at ibang tagubilin. TAYAIN ANG IYONG PAG-UNAWA 1. CRIS “KESZ” VALDEZ 8. By jocelsoliguen  |  Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. 1. Napakagandang gabay ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya. Sinasaklaw ng Mediterranean ang dalawampu’t dalawa na iba’t ibang bansa mula sa tatlong kontinente. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Tatlong MahalagangLayunin 21. Kaya hindi totoo ang kasabihang “Love is blind.” Sabi nga ni Blaise Pascal, “May sariling katwiran ang pagmamahal na hindi maunawaan ng mismong katwiran.” MODYUL 1 : Ang Mga © 2012–2021 Powtoon Ltd. | 28 Church Rd., London, UK, HA7 4XR | 44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105 | Create Awesome Videos & Presentations. Modyul 1 - Ang mga Katangian ng Pagpapakatao (EsP G10) - Duration: 3:21. May kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga umiiral 3. Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. 2. Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at pasagutan sa kanila ang pagsusulit. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. ... Katangian ng pagpapakatao - Duration: 3:27. Anong mga pagbabago ang nakikita o napapansin mo sa iyong sarili? Aralin 1 Kahalagahan ng Pagiging Mapanagutang Lider at Tagasunod. Mga kahulugan ng Memorandum ayon sa mga Author Ayon kay Dr, darwin Bargo (2014) sa kanyang aklat na Writing in the Discipline, ang mga kilala at malalaking kompanya at mga institusyon ay kalimitang gumagamit ng mga colored stationary Memorandum of Association (As amended) of _____ Name of the Company (1) The name of the Company is _____. Ang mga bansang ito ay Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia na nasa kontinente ng Africa, sa kontinente naman ng … Alamin Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. At the moment Powtoon presentations are unable to play on devices that don't support Flash. Umiiral na nagmamahal (ens amans) 6. May KONSENSIYA 4. MODYUL 1: ANG KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO MADALING MAGING TAO,PERO MAHIRAP MAGPAKATAO Luma, simple at tipikal na kasabihan madalas kong marinig sa mga matatanda na magbubukid nakakausap ko sa kanayunanpero kung susuriin mo ng malalim relatibo sa kasalukuyang pag-uugali ng mga tao magbubukid,mangingisda,kabataan, kababaihan,mayaman man o mahirap at anumang sekswalidad ang … MODYUL 1. 10.2.0 or greater is not installed. 2. ESP 10 Learning Module Unit 1. 2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. Makatutulong din kung isusulat ng guro sa pisara ang susi sa pagmamarka. 2. Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO"MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO"May dalawang bahagi ang kasabihang itoPAGPAPAKATAO * Tumutukoy sa pagka-sino ng tao.Binubuo ito ng mga katangiang magpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao.PAGIGING TAO * Tumutukoy sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may kilos-loob, konsensiya, may kalayaan at dignidad.ANG … Aniya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos (tulad ng Bibliya para sa mga Kristiyano o Qu’ran para sa mga Muslim), makatitiyak na ang mga pagpapasiyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga … Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Hennah Flores 1,805 views. 1. 5. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. May KILOS-LOOB 3. Napakamakabuluhan ng nilalaman ng natapos na babasahin. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. 3. Once your Powtoon is ready to be downloaded we’ll send you an email. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. updates and hang out with everyone in Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. E.S.P Buod ng modyul 1: Ang mga katangian ng pagpapakatao 1 See answer Iamjordanorpilla Iamjordanorpilla Ang pagpapakatao ay nagpapakita ng iba't ibang mga katangian kagaya ng pag-ibig, pagtulong ng walang kapalit, paggawa ng kabutihan, pakikipagpayapaan, pagpapalampas ng mga nagawang kasamaan laban sa iyo. kahulugan ng modyul ang modyul ay sariling linangan kit na naglalaman ng maraming gawain sa pagkatuto, kalimitan ay mga papel na sinagutan ng mga mag-aaral. - 559765 Pagpapakatao Ang pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao ang isang indibidwal. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul. Pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Select a size, the embed code changes based on your selection. Ipabasa sa mga mga-aaral ang Panuto. Tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa Ibang Tao Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, homersoncanceranguiu. It is the responsibility of each user to comply with Hayaang markahan ng mga mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1. kahulugan at kalikasan ng pagsulat pdf Home; Events; Register Now; About ng mga gawain sa modyul. ng mga bata. c. MGA PERSONALIDAD NA NAGTAGUMPAY SA LARANGAN NG PAGPAPAKATAO Cris “Kesz” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7. 5 Paunang Pagtataya 1. Ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga ito. 1.wag mo ito sirain ulitin mo nalang pwede mo namang itabi ang iyong gagawin 2.ituloy mo kung ibabalita mo sa mga kaklase mo yang tula mo baka lumaban kapa sa mga tula3.tama iyan k... 1 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 14.11.2019, Axelamat MODYUL 1: MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO I. You’re almost there. TATLONG KATANGIAN NG TAO BILANG PERSONA (SCHELER, 1974) 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Ang mga ito ang mga katangian ng pagpapakatao. May tatlong katangian ang tao bilang persona, ayon kay Scheler (1974, ph 37-42). 4. May ISIP 2. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. 1 Nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay 22. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Pagiging tao tumutukoy ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad. Ang mga ito ay: may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal (ens amans). May Kamalayan sa Sarili 2. EsP8P-Ilg-8.1 b. Nailalarawan ang mga katangian ng isang mapanagutang lider at at tagasunod. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. 2. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. 5 halimbawa ng katangian ng pagpapakatao? 189 Bilang ng Modyul: 1.3 Pamagat ng Modyul: : Salamin ng Kahapon...Bakasin Natin Ngayon Bilang ng Sesyon: Introduksiyon: Ang Gabay ng Guro na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 4. D 1… 2 Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 1.1 Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao 1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon sa buhay) 1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin 1.4 Nailalapat ang mga … 6. Bigyan ng pagtataya ang mga bata. Ano ang pamagat ng modyul 1? Twitter to get awesome Powtoon hacks, Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. Ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao sa mundo? Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Prezi. Joseph Icaonapo 13,454 views. “MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO” MADALING MAGING TAO pagka-ano ng tao ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya) bukod-tangi ang … Unawaing mabuti ang nilalaman ng bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng modyul. Loading ... Modyul 2 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (EsP G10) - … Ito rin ay karaniwang binubuo ng mga katangian na nagpapabukod - tangi sa isang tao kapag ss … 2. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito. Huwag kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. Modyul 1 LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT “Walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kaniyang sarili lamang”. 3. Maaaring isulat ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga bata upang maisaulo at maisagawa. 7. 4. Gumamit ng hiwalay na papel Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao; Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ; Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ; Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan ito’y maaaring magamit bilang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum (lardizabal, 1991:99) ang mga katangian ng modyul 1. ANG MGA. KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1. Ipabilang sa mag-aaral ang kabuuang iskor na kanilang nakuha. 3. "Like" us on Facebook or follow us on Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa Likas na Batas. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 1. Ang Tao bilang Indibidwal. Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version May isip at kilos loob. Start studying Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO. Pasagutan sa mga bata ang gawain sa modyul pahina 6. TAO bilang PERSONA 3. May KALAYAAN at DIGNIDADTATLONG YUGTO ng PAGKA-SINO1. 20. Tao. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. TAGUMPAY Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran upang makilala ang. Ang mga Katangian ng Pagpapakatao. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Pagpapakatao - tumutukoy sa Pagka- sino ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao. Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapaktao" Madaling maging tao ,Mahirap magpakataoMadaling magpakatao ay sumasagot sa pagka ano ng tao .Marirap magpakatao ay tumutukoy sa persona ng tao .Apat na katangian ng TAO1.

Lights, Camera, Action Quotes, Ghayal Movie Actress Name, Kenshi Anti Slavers Following Me, Ucsf Parnassus Security, Holiday Inn Oman,

Share This